• nadzory inwestorskie nad zakładaniem terenów zieleni, ogrodów

  • nadzory autorskie nad zakładaniem terenów zieleni zrealizowanych projektów

  • nadzory nad pielęgnacją terenów zieleni, ogrodów

NADZORY