top of page
 • projekty skwerów i parków

 • projekty zieleni przyulicznej i przydrożnej

 • projekty zieleni w budownictwie wielorodzinnym

 • projekty zielonych dachów

 • projekty zieleni na tarasach i balkonach

 • projekty ogrodów - od projektu koncepcyjnego do projektu wykonawczego z pełną dokumentacją niezbędną do założenia ogrodu

 • projekty zieleni reprezentacyjnej wokół siedziby firmy czy instytucji

 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji wykonania robót

 • inwentaryzacje dendrologiczne, przygotowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej
  na usunięcie drzew i krzewów

 • nadzór inwestorki i autorski nad realizacjami związanymi
  z architekturą krajobrazu 

 • nadzory inwestorskie nad zakładaniem terenów zieleni, ogrodów

 • nadzory autorskie nad zakładaniem terenów zieleni zrealizowanych projektów

 • nadzory nad pielęgnacją terenów zieleni, ogrodów

OFERTA

ZAMÓW PROJEKT OGRODU
I JUŻ WKRÓTCE CIESZ SIĘ OGRODEM DOPASOWANYM

DO TWOICH POTRZEB

INWENTARYZACJE ZIELENI
WNIOSKI O WYCINKĘ DRZEW

NADZORY


PONAD 15 LETNIE DOŚWIADCZENIE
W PROJEKTOWANIU

TERENÓW ZIELENI

bottom of page